2019 Next Art Tainan 台南新藝獎
2019-03-14

展出藝術家 Artist — 鄭文豪 + 沈昭良
展期 Date — 2019.03.14 - 04.14
地點 Venue — 德鴻畫廊(台南市中西區中山路1號)
開幕茶會 & 藝術家座談 Artists Talk — 2018.03.16 14:30